Նախագծեր/Վիքիակումբներ

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
ՎԻՔԻԱԿՈՒՄԲՆԵՐ

Վիքիպեդիայի խմբագրմանը դպրոցականներին մասնակից դարձնելու նպատակով Վիքիմեդիա Հայաստանը Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում ստեղծվում է վիքիակումբներ, որտեղ նրանք ազատ ժամերին, համակարգողի օգնությամբ սովորում և խմբագրում են հայերեն հոդվածներ: Վիքիակումբների հիմնադրումը հատկապես կարևոր է գյուղերում, որտեղ երեխաները բավականաչափ հետաքրքիր զբաղմունքներ չունեն:

Ստորև ներկայացված է Հայաստանում և Արցախի Հանրապետությունում գործող վիքիակումբների քարտեզը․


Նվիրաբերել


Վիքիակումբները գործում են բացառապես անհատների նվիրաբերումների շնորհիվ։ Նվիրաբերելով Վիքիակումբների համար՝ Դուք օժանդակում եք Հայաստանի և Արցախի գյուղական համայնքների երեխաների կրթությանը և ազատ գիտելիքի տարածմանը։


Հայաստանում և Արցախում գործող Վիքիակումբների քարտեզ