Խորհուրդ/Արձանագրություններ/14.11.2020

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
Jump to navigation Jump to search

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
նոյեմբերի 14, 2020


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ N 11
Վիքիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական
կազմակերպության Խորհրդի նիստի
14 նոյեմբերի, 2020 թ․

Նիստը տեղի ունեցավ հեռավար տարբերակով։

Նիստին մասնակցեցին Վիքիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Վիքիմեդիա Հայաստան կամ Կազմակերպություն) Խորհրդի բոլոր 4 (չորս) անդամները՝ նախագահ Վահագն Փիլիպսյանը, քարտուղար Տիգրան Ազիզբեկյանը, անդամներ Նարեկ Ավետիսյանը, Դավիթ Պողոսյանը։

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1․Վիքիմեդիա Հայաստանի անդամներ Նվարդ Առաքելյանի, Հայկազ Ավետիսյանի և Վաչագան Խռաթյանի անդամության դադարեցման հարց։

Ք Ն Ն Ա Ր Կ Ու Մ

1․Քանի որ Նվարդ Առաքելյանը, Հայկազ Ավետիսյանը և Վաչագան Խռաթյանը որպես Վիքիմեդիա Հայաստան ԳՀԿ անդամներ դրսևորում են ակնհայտ պասիվություն, էլեկտրոնային եղանակով ծանուցվել են, որ հարց է առաջացել դադարեցնել նրանց անդամությունը Կազմակերպությանը։ Արձագանքել է միայն Հայկազ Ավետիսյանն, ով հայտնել է, որ այլևս չի ցանկանում շարունակել իր անդամությունը Վիքիմեդիա Հայաստանին։

Ո Ր Ո Շ Ու Մ

Քննարկելով օրակարգային հարցը՝ 4 կողմ, 0 ձեռնպահ, 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ որոշվեց դադարեցնել Նվարդ Առաքելյանի, Հայկազ Ավետիսյանի և Վաչագան Խռաթյանի անդամությունը Վիքիմեդիա Հայաստան ԳՀԿ-ին։

Խորհրդի նախագահ՝                   Վ․ Փիլիպոսյան