Վերահսկող հանձնաժողով/Արձանագրություններ/30.06.2019

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
Jump to navigation Jump to search

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
հունիսի 30, 2019

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
«Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ վերահսկիչ հանձնաժողովի նիստի
30 հունիսի, 2019թ․

«Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) վերահսկիչ հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստին մասնակցեցին Հանձնաժողովի բոլոր 3 անդամները։

Օրակարգում․

 1. Հանձնաժողովի առաջին նիստում 3 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ քվեարկությամբ ընդունվեց Հանձնաժողովի կառուցվածքի մասին որոշում, ըստ որի․
  • Հանձնաժողովը չի ունենա նախագահ և քարտուղար,
  • Որոշումներն ընդունվում են անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ (առնվազն 2 կողմ),
  • Յուրաքանչյուր նիստի սկզբում ընտրվում է նիստի նախագահ և քարտուղար, որոնց լիազորություններն ավարտվում են նիստի ավարտին,
  • Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ իրավասու է հանդես գալ Հանձնաժողովի անունից։
  • Հանձնաժողովը հերթական նիստը գումարում է յուրաքանչյուր ամիս՝ ամսվա առաջին 7 օրվա ընթացքում։
  • Հանձնաժողովը հերթական նիստում ուսումնասիրում է նախորդ ամիս Կազմակերպության խորհրդի նիստերի արձանագրությունները, տալիս է եզրակացություն, որը կցվում է նիստի արձանագրությանը։
  • Հանձնաժողովը հերթական նիստում ուսումնասիրում է նախորդ ամիս Կազմակերպության գործադիր մարմնի (ՀԿ նախագահ, գործադիր տնօրեն, աշխատակացիներ, Վիքիակումբներ) հաշվետվությունները, որոշումները, տալիս է եզրակացություն, որը կցվում է նիստի արձանագրությանը։
  • Հանձնաժողովն առաջնորդվում է Կազմակերպության կանոնանդրությամբ և ՀԿ-ների մասին ՀՀ օրենքով։
 2. Օրակարգի 2-րդ կետով նիստի նախագահ ընտրվեց Դավիթ Պողոսյանը (3 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ), քարտուղար՝ Վարդան Մնացականյանը (3 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ)։
 3. Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովը փաստացի ձևավորվել է առաջին նիստից 5 օր առաջ, ընդհանուր համաձայնությամբ Հանձնաժողովը Կազմակերպության կառավարման և ֆինանսական առաջին ուսումնասիրության եզրակացությունը կտա իր 3-րդ հերթական նիստի ժամանակ (օգոստոսին)։
 4. Հանձնաժողովը հաստատեց պաշտոնական Էլ․ հասցեն՝ «supervisionwikimedia.am@gmail.com», որով կկատարվի ողջ փոստային գործառույթը։


Հանձնաժողովի անդամ՝ Դավիթ Պողոսյան

Հանձնաժողովի անդամ՝ Նարեկ Ավետիսյան

Հանձնաժողովի անդամ՝ Վարդան Մնացականյան