Ծանուցում Վիքիմեդիա Հայաստանի կարգավիճակի մասին

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
Jump to navigation Jump to search

Հարցերն ու քննարկումը այստեղ

Ծանուցում Վիքիմեդիա Հայաստանի կարգավիճակի մասին

Մայիսի 10-ին Վիքիմեդիա հիմնադրամը պաշտոնապես տեղեկացրել է Վիքիմեդիա Հայաստանին վերջինիս գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Ստորև կարող եք տեսնել Affcom-ի բարձրացրած խնդիրները։

Affcom-ի պահանջների մեջ են մտնում կազմակերպության խնդիրների լուծմանը միտված մի շարք միջոցառումներ, որոնց հիման վրա Վիքիմեդիա Հայաստանը կազմել է գործողությունների ծրագիր, որը ևս կարող եք տեսնել ստորև։

Վիքիմեդիա Հայաստանը գործունեության դադարի շրջանում

 • որևէ ֆինանսական աջակցություն չի ստանալու Վիքիմեդիա հիմնադրամից,
 • չի կարողանալու մասնակցել Վիքիմեդիա հանրության միջազգային հավաքներին,
 • չի կարող հանդիսանալ ֆինանսական հովանավոր (fiscal sponsor) համայնքի անդամների դրամաշնորհների համար։

Վիքիմեդիա Հայաստանը կկարողանա կրկին դիմել ֆինանսավորման միայն այն դեպքում, երբ

 • լուծումներ տա Affcom-ի ներկայացրած էտապային խնդիրներին
  • Գործողությունների ծրագիր,
  • Խնդիրների վերաբերյալ ծանուցում համայնքին,
  • Ակտիվ խմբագիրների ներգրավվածության և կազմակերպության բարելավված կարողությունների ծրագրի ներկայացում Affcom-ին,
  • Ֆինանսական հաշվետվություն, եթե կազմակերպությունը ցանկանում է դիմել դրամաշնորհի,
  • Վերը թվարկված գործողությունների մասին հաշվետվության ներկայացում Affcom-ին և Համայնքային ռեսուրսների թիմին մինչև օգոստոսի 10-ը,
 • ներկայացնի ծախսերի հաշվետվություն։

Վերը նշված քայլերը չիրականացնելու և խնդիրները չլուծելու դեպքում նոյեմբերի 10-ին Վիքիմեդիա հիմնադրամը չեղյալ է հայտարարելու Վիքիմեդիա Հայաստանի հետ 2014 թվականին կնքված Համաձայնագիրը, և Վիքիմեդիա Հայաստանը դադարելու է լինել Հիմնադրամի կողմից ճանաչված կազմակերպություն։

Եթե Վիքիմեդիա Հայաստաի պատրաստակամ չէ կամ չի կարող իրականացնել վերը նշված քայլերը, Վիքիմեդիա հիմնադրամի այլընտրանքային առաջարկներից է վերակազմակերպել խումբը և վերածվել Wikimedia User Group-ի։

Affcom-ի կողմից Վիքիմեդիա Հայաստանին ներկայացված խնդիրներ

 • Կանոնադրական փոփոխություններ առանց Affcom-ի հաստատման
 • Կառավարման խնդիրներ․ անդամների հեռացում, Վիքիակումբների փակում առանց ծանրակշիռ հիմքերի
 • Միջոցառումների բնույթ․ «զգայուն ժամանակաշրջանում» անընդունելի միջոցառումների կազմակերպում, ինչպիսիք են ռազմական միջոցառումները։
 • COVID-19-ի անվտանգության ապահովման ոչ արդյունավետ կանոնակարգեր
 • Հաշվետվությունների անհամապատասխաննություններ․ Միջոցառումների հաշվետվություններում թափանցիկության պակաս, ինչպես նաև հայալեզու համայնքի հետ տեղեկությունների տրամադրման թափանցիկության պակաս
 • Սոցիալական մեդիայում մասնակիցների (անչափահասների) ինքնության հրապարակման հետ կապված անուշադրություն
 • Խնդիրներ հաստատված ընտրական գործընթացին և քվեարկության ձևաչափին հետևելու հետ կապված
 • Առաջարկություններին չհետևելու խնդիր․ կազմակերպությանը ներկայացվել է պահանջ՝ փոխելու ամբողջ Խորհուրդը, մինչդեռ Նախագահի փոփոխությունը չի կատարվել մինչև 2022 թվականի ապրիլ։

Գործողությունների ծրագիր

Միջոցառման անվանում Ժամկետներ Նշումներ Կարգավիճակ
1 Տարբեր պատճառներով կազմակերպությունը լքած անդամներին անդամություն վերակիանգնելու հրավեր ուղարկել Մինչև ապրիլի 17 Affcom-ին տեղեկացնել արդյունքների մասին մինչև մայիսի վերջ Արված է
2 Գործողությունների ծրագրի ներկայացում Affcom-ին Մինչև մայիսի 31 Արված է
3 Համայնքին տեղեկացում Վիքիմեդիա Հայաստանի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին Մինչև մայիսի 31 Արված է
4 Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում Affcom-ին Մինչև մայիսի 30 Արված է
5 Աշխատակազմը ազատվում է աշխատանքից Հունիսի 1 Արված է
6 Համաժողովի հրավիրում

Affcom-ից ներկայացուցչի մասնակցություն Համաժողովին

 • Հունիսի 1՝ Համաժողովի հայտարարություն և թեկնածուների առաջադրում
 • Հունիսի 15՝ Համաժողով
Կազմակերպության նախագահի և Վերաստուգող հանձնաժողովի ընտրություն

ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. Համաժողովի բացում:
 2. Համաժողովի նախագահողի և քարտուղարի առաջադրում և ընտրություն:
 3. Դիտորդների ներկայացում:
 4. Օրակարգի ընդունում:
 5. Համաժողովի քվեարկության ձևաչափի որոշում (բաց/փակ):
 6. Համաժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների առաջադրում և ընտրություն։
 7. «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ-ի նախագահի թեկնածուների ներկայացում, հարց ու պատասխան։
 8. «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ-ի նախագահի ընտրություն:
 9. «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ-ի Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների առաջադրում, ներկայացում, հարց ու պատասխան։
 10. «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ-ի Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրություն:*
 11. Այլ հարցեր:
 12. Համաժողովի փակում:

*Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ժամկետն ավարտվում է հունիսի վերջին։

Արված է
7 Affcom-ից ստանալ կանոնադրության վերանայված տարբերակի մասին մեկնաբանություններ Մինչև մայիսի 15 Արված է
8 Ակտիվ խմբագիրների ներգրավվածության և կազմակերպության բարելավված կարողությունների ծրագրի ներկայացում Affcom-ին Մինչև հունիսի 30 Նվազագույնը 20 ակտիվ խմբագիր-անդամների աջակցություն (առնվազն 300 ներդրում Վիքիմեդիա նախագծերում նվազագույնը 6 ամիս գոյություն ունեցող հաշվից) Ընթացիկ
9 Affcom-ի կողմից առաջարկված կանոնադրական փոփոխությունների քննարկում և իրականացում։ Եվս մեկ հաստատում Affcom-ից Մայիս-հունիս Տե՛ս թարմացումներ բաժնում Ընթացիկ
10 Կանոնադրության ներկայացում կազմակերպության անդամներին Հունիս
11 Կանոնադրության հաստատման համար Արտահերթ համաժողովի հրավիրում Մինչև հուլիսի 15
12 Կանոնադրության գրանցում Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից Հուլիս-օգոստոս
13 Կանոնադրության պաշտոնական թարգմանության տրամադրում Affcom-ին Օգոստոս
14 Տարբեր կանոնակարգերի մշակում Օգոստոս
15 Գործողությունների ծրագրում ներկայացված կետերի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում Affcom-ին Օգոստոսի 10
16 ա) Քննարկում Affcom-ի հետ նոր խորհրդի ընտրության վերաբերյալ
 1. բ) համաձայնության դեպքում Արտահերթ համաժողովի գումարում
ա) Հուլիս-օգոստոս

բ) Սեպտեմբեր

Թարմացումներ

 1. Գործողությունների ծրագրի 6-րդ կետում՝ Համաժողովի անցկացման օրերի և օրակարգի հատվածում, կատարվել են փոփոխություններ։
 2. Խորհուրդը քննարկել է Affcom-ի առաջարկած փոփոխությունները, ըստ այդմ կատարել է համապատասխան փոփոխություններ և ուղարկել է Affcom-ին։ Վերանայումից հետո դրական արձագանքի դեպքում անցում կկատարվի հաջորդ Գործողությունների պլանի հաջորդ կետին։
 3. Հունիսի 15-ին տեղի ունեցած Համաժողովի ընթացքում հնարավոր չեղավ ընտրել կամզակերպության նախագահ և Վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներ: Քվեարկության ձևաչափը եղել է փակ: Կազմակերպության նախագահի թեկնածուներից երկուսը հավաքեցին հավասար թվով ձայներ, սակայն նրանցից մեկի՝ Վահագն Փիլիպոսյանի թեկնածության վերաբերյալ Affcom-ը Համաժողովից առաջ հայտնել էր իր որոշումը, այն է՝ նա չի կարող լինել թեկնածու: Համաժողովին մասնակցում էին նաև դիտորդներ Affcom-ից:
 4. Հունիսի 21-ին տեղի ունեցավ Համաժողով արտահերթ երկրորդ փուլը: Համաժողովը որոշեց, որ քվեարկության ձևաչափը լինելու է բաց: Կազմակերպության նախագահի երկու թեկնածուներից՝ Արամ Սողոմոնյան և Արշակ Շահինյան, նախագահ ընտրվեց Արշակ Շահինյանը: Վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներից մեկի ժամկետը լրացել էր, անդամներից Նորայր Բաղդասարյանը հրաժարական տվեց: Արդյունքում՝ Վերահսկիչ հանձնաժողովը Համաժողովի որոշմամբ լուծարվեց: Համաժողովի ընթացքում առաջադրված 4 թեկնածուներից ընտրվեցին երեքը՝ Կարեն Տերտերյան, Արամ Սողոմոնյան և Սևակ Այվազյան: Համաժողովի արտահերթ երկրորդ փուլին մասնակցում էր նաև դիտորդ Affcom-ից: