Խորհուրդ/Արձանագրություններ/22.12.2021

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
Jump to navigation Jump to search

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
դեկտեմբերի 22, 2021

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ N 3
Վիքիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական
կազմակերպության Խորհրդի նիստի
22 դեկտեմբերի, 2021 թ․


Նիստին մասնակցեցին՝


Գոհար Ղուլյան՝ Խորհրդի անդամ, մասնակցությունը հեռավար

Էլեն Հարությունյան՝ Խորհրդի անդամ, մասնակցությունը հեռավար

Դավիթ Մինասյան՝ Խորհրդի անդամ, մասնակցությունը հեռավար

Գարրի Դավթյան՝ Խորհրդի քարտուղար, մասնակցությունը հեռավար

Տիգրան Զարգարյան՝ Խորհրդի նախագահ, մասնակցությունը հեռավար


Նիստին ներկա էին Խորհրդի 6 անդամից 5-ը: Քվորումն ապահովված էր:


Նիստին հրավիրված էին`


Սուսաննան Մկրտչյան՝ «Վիքիմեդիա Հայաստան» կազմակերպության նախագահ, մասնակցությունը հեռավար

Մհեր Բեքարյան՝ Վարչական հարցերով պատասխանատու, մասնակցությունը հեռավար

Դավիթ Սարգսյան՝ Միջոցառումների համակարգող, մասնակցությունը հեռավար


Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1.Կազմակերպության կանոնադրության քննարկում։

2.Այլ հարցեր։Ք Ն Ն Ա Ր Կ Ու Մ

1. Հիմնական քննարկումը ծավալվեց կազմակերպության կանոնանադրության վերաբերյալ։ Կանոնադրության բոլոր կետերը մանրամասն զննվում և քննարկման են ենթարկվում Խորհրդի անդամների կողմից։


Ո Ր Ո Շ Ու Մ

Քննարկման ընթացքում հատուկ որոշում չկայացվեց։ Ելնելով աշխատանքի մեծ ծավալից՝ որոշվեց շարունակել կանոնադրության կետերի վերաբերյալ հետագա քննարկումը 2021 թ․ դեկտեմբերի 23-ին, սկսելով Հոդված 7-ից։
Խորհրդի քարտուղար՝                   Գ․ Դավթյան
Խորհրդի նախագահ՝                   Տ․ Զարգարյան