Խորհուրդ/Արձանագրություններ/13.01.2021

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
Jump to navigation Jump to search

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
հունվարի 13, 2021


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ N 12
Վիքիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական
կազմակերպության Խորհրդի նիստի
13 հունվարի, 2021 թ․

Նիստը տեղի ունեցավ հեռավար տարբերակով։

Նիստին մասնակցեցին Վիքիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Վիքիմեդիա Հայաստան կամ Կազմակերպություն) Խորհրդի բոլոր 4 (չորս) անդամները՝ նախագահ Վահագն Փիլիպսյանը, քարտուղար Տիգրան Ազիզբեկյանը, անդամներ Նարեկ Ավետիսյանը, Դավիթ Պողոսյանը։

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1․Վիքիմեդիա Հայաստանի ընթացիկ գործունեություն, առկա խնդիրներ։

Ք Ն Ն Ա Ր Կ Ու Մ

1․Վիքիմեդիա Հայաստանի խորհրդի անդամները քննարկեցին կազմակերպության ընթացիկ գործունեությունը, իրականացված և իրականացվող ծրագրերն ու նախագծերը, ֆինանսական դրությունը, ինչպես նաև առկա խնդիրները։

Ո Ր Ո Շ Ու Մ

Քննարկման ընթացքում հատուկ որոշում չկայացվեց։

Խորհրդի նախագահ՝                   Վ․ Փիլիպոսյան